Sjekk riggen din før vinteren

Vedlikehold av riggen kan spare deg for dyre regninger og i verste fall masthavari. Slik sjekker du båtens rigg.

– Vinteren nærmer seg, og mange legger båten i opplag. Det gir en en god mulighet til å sjekke riggen.- Hvis du tar riggsjekken på høsten har du mulighet til å utbedre eventuelle skader, bytte deler eller gjøre andre grep for å få en problemfri neste sesong. Oppdager du svakheter på våren, kan det fort ødelegge fine seildager fordi det tar tid å fikse, sier Are Eklund i Seilmaker Eklund.

Som en generell regel bør du bytte ut stående rigg hvert femten år eller etter 30.000 nautiske. Men løpende vedlikhehold kan forlenge levetiden. Slik sjekker du riggen jevnlig:

  1. Sjekk innfestingen mellom bom og mast: Bolten skal ikke være slitt/bøyd og splinter skal sitte. Sjekk for slitasje på metallet i sammenkobling.
  2. Sjekk strekkfisker: Bolter og splinter. Slakk strekkfisker ti omdreininger, smør opp med strekkfiskolje, stram ti omdreininger.
  3. Sjekk masten ved å bli heist opp i riggen eller mens den er nede: Sjekk for sprekker og korrosjon rundt innfestinger og skruer/poppnagler. Sjekk alle innfestingene til wire. Sjekk spredere for sprekker, korrosjon eller bevegelser. 
  4. Wire: Det skal ikke være noen løse kordeler eller rust der enden på wiren er festet i endebeslag.
  5. Rullesystemerl: Skyll trommelen for fersksalt med vann og smør opp med  vinsjefett hvis du har stålkuler og et tørt silikonsmøremiddel hvis du har toleron kuler(stort sett bare Harken-systemer). Sjekk innfestingen til trommelen i dekk for slitasje. Hvis det er tungt å dra forseilet ut/inn kan det være tegn på en kommende skade.
  6. En løs elektrisk tilkobling kan fort føre til galvanisk korrosjon, så sjekk alle kontakter og ledninger for å sikre at de ikke lekker strøm.

Denne sjekklisten skal sikre at du oppdager eventuelle problemer før de utvikler seg til noe mer alvorlig. Regelmessige kontroller og forebyggende vedlikehold er nøkkelen – men hvis det er noe du er usikker på, ta turen til nærmeste profesjonelle rigger og spør om råd.

Mobil: 913 79 783 Epost: info@seilmakereklund.no

Husk å lever dine seil inn til vinterservice og eventuel lagring: Vi lager også norskproduserte seil. Eller som det også heter: Fredrikstadproduserte seil.